top

מידע למועמד לתשע"ט

 

מידע למועמד תשע"ט

 

חוג לימודים לב"א - המסלול החד-חוגי של החוג ללימודים רב-תחומיים

 

מטרת הלימודים:

 

בחברת הידע המודרנית ובמציאות הכלכלית-מקצועית בעולם בכלל ובישראל בפרט, הפך תחום ההתמחות בארגון על כל ענפיו: ניהול המשאב האנושי, רכש ולוגיסטיקה, ניהול פרויקטים, ניהול הידע ומגוון התחומים התומכים ועוטפים את מקומות העבודה, לתחום המספק תעסוקה לאלפי אנשים בכל ענפי המשק, החל מתחום הייצור, דרך משאבי אנוש, שיווק, מכירות ופרסום, וכלה באבטחת מידע. מערך אשכול מציע לימודים מרוכזים לתואר ראשון לאדם העובד בכל המסגרות ובכל תחומי העיסוק. לימודים אלה מותאמים הן לעובד והן למקום העבודה מתוך ראיית העובד כציר מרכזי ברכישת ידע אותו יוכל להביא לארגון ולסביבת העבודה כולה.

 

תנאי קבלה:

 

מועמדים מעל גיל 30 - תעודת בגרות או תחליף בגרות (מכינה קדם אקדמית), וכן בחינת סיווג אנגלית (אמי"ר/אמיר"ם).

 

* מועמדים ללא תעודת בגרות וללא פסיכומטרי יחויבו במכינת 30+. את המכינה יש לסיים לפני   תחילת הלימודים. לפרטים יש לפנות למכינה הקדם-אקדמית בטלפון 04-8240176.

 

מועמדים מתחת גיל 30 - תעודת בגרות מלאה או תחליף בגרות (מכינה קדם אקדמית) ועמידה בבחינה הפסיכומטרית. הקבלה למועמדים אלו תהיה לפי חתך הקבלה החוגי, עמידה בציון משוכלל (פסיכומטרי+בגרות/מכינה) של 500 לפחות.

 

דרישות הקבלה בעברית-

 

תנאי קבלה במבחן ידע בעברית (יע"ל)  לשנת הלימודים תשע"ח לחוגים באוניברסיטה הוא ציון משוקלל 120 . מועמדים החייבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל):                                              

 

1. מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית והינם בוגרי בתי ספר -תיכוניים ששפת ההוראה בהם לא הייתה עברית.

 

2. מועמדים הפטורים מן הבחינה הפסיכומטרית והינם בוגרי בתי ספר תיכוניים ששפת -ההוראה בהם לא היתה עברית

 

תכניות הלימודים:

 

במערך מתקיימות מספר תכניות לימודים:

 
  • הגשמה אישית ומקצועית - תכנית לכלל האוכלוסייה, מתקיימת בימי ג' ובמי ו' באוניברסיטה.

  • תכנית לימודי ערב - כשליש מהתואר נלמד באמצעות קורסים מתוקשבים (למידה מרחוק) וחלקו האחר באמצעות קורסים פרונטאליים. מתקיימת בקמפוס הנמל ובאוניברסיטה.

  • אכיפת חוק ומשפט - מיועדת לאנשי מערכות הביטחון, משטרת ישראל, שב"ס ומשרד רה"מ. מתקיימת בימי ג' ובימי ו' באוניברסיטה.

 

  • מבנה הלימודים:

    תכנית הלימודים מתקיימת במסלול חד חוגי בלבד ומעוגנת ב-4 מקבצי לימוד המכילים את מירב המידע העדכני והרלוונטי עבור משתתפיה על מנת להקנות להם ידע חדש ועדכני בתחומים: סוציו-פסיכולוגיה, משפטים, מדעי הרוח והעולם העסקי והאנושי.

    משך הלימודים:

    תכנית הלימודים מובנית ומתפרשת על פני  -8 7 סמסטרים רצופים (בכל שנה 3 סמסטרים: סמסטר א, סמסטר ב וסמסטר קיץ).

 

מבזקים


-2019

לידיעת ציבור הסטודנטים לתואר ראשון.

נפתחה ההרשמה למלגת סיוע מטעם משרד החינוך המועצה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תש"ף.
המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"פ חוק על ידי המל"ג.
(גובה המלגות יקבעו לפי רמות הזכאות הבאות
12,480 ₪ , 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ )


ההרשמה נפתחה ב17/11/2019 ( לתשומת לב !!!!!!!!!נדרש רישום

מראש למערכת לצורך קבלת סיסמא כדי למלא את הטופס מלגה .

המועד האחרון להרשמה לצורך קבלת סיסמא עד 10/12/2019)


ההרשמה למלגה דרך האתר בכתובת :
www.edu.gov.il/Scholarships
ההרשמה למלגה תסתיים ב 31.12.2019