top

תקנון מועד חריג

רישום לבחינה במועד חריג

סטודנט/ית יקר/ה,

המערכת האלקטרונית מאפשרת לך להגיש בקשה למועד חריג לבחינה באמצעות טופס מקוון ברשת האינטרנט, לעקוב אחרי הטיפול בה ולשמור על קשר רציף עם מזכירות החוג באשר לה. לפי שעה, האישורים שעליהם נסמכת בקשתך למועד חריג מוכרחים להמסר באופן ידני למזכירות החוג שבו נלמד הקורס שעבורו את/ה מבקש/ת להבחן במועד חריג. בהמשך, בסמסטר א' בשנה הבאה מתוכננת לפעול מערכת סריקה אלקטרונית של האישורים במסופים שיימצאו בפקולטה - וכך, הבקשה ותהליך הטיפול בה יהיו ממוחשבים במלואם.

שים/שימי לב

• האישורים שעליהם נסמכת בקשתך למועד חריג מוכרחים להמסר באופן ידני למזכירות החוג/החטיבה שבו נלמד הקורס שעבורו את/ה מבקש/ת להבחן במועד חריג.
• חובה למסור את האישור המקורי למזכירות החוג/החטיבה שבו נלמד הקורס לפני מילוי טופס הבקשה באינטרנט.
• וודא/י כי בראש כל עמוד של האישור כתוב מספר תעודת הזהות שלך, שם המשפחה והשם הפרטי שלך (בסדר הזה).

להלן ההסבר לתהליך הרישום הממוחשב:

1. אנא מסור/מסרי את האישור המקורי שעליו מתבססת בקשתך לבחינה במועד חריג למזכירות החוג שבו נלמד הקורס לפני מסירת הבקשה (מילוי הטופס המקוון).
2. וודא כי בכל ראש עמוד של האישור כתוב מספר ת.ז., שם המשפחה והשם הפרטי שלך (בסדר הזה).
3. האישור/ים יימסר/ו למזכירות החוג באופן ידני או ישולשלו לתיבת הדואר של מזכירות החוג הסמוכה למשרד מזכירות החוג.
4. בהמשך, עליך למלא את הטופס המקוון באמצעות גישה למערכת הממוחשבת שבכתובת האינטרנט: http://hevraonline.haifa.ac.il/~sforms (הסימן גל: ~ נמצא מתחת למקש ESC בפינה השמאלית העליונה של המקלדת).
5. בכדי להכנס למערכת עליך להקליד את פרטי הגישה שלך (מספר תעודת זהות וסיסמה) הזהים לאלה שאת/ה מקליד/ה בכניסה למערכת מידע ושרותים לסטודנט של האוניברסיטה (http://enrolment.haifa.ac.il). במידה שאינך מצליחה להכנס למערכת, אנא לחצ/י על הקישור שבפינה השמאלית התחתונה של עמוד הכניסה למערכת (בכתובת: http://hevraonline.haifa.ac.il/~sforms) ועקוב/עקבי אחר ההנחיות הרשומות שם.
6. בכניסה הראשונה למערכת עליך לעדכן את הפרטים האישיים שלך ולבחור את החוגים שבהם את/ה לומד/ת באוניברסיטה מתוך שתי רשימות. במידה שאת/ה לומד/ת בקורס/י מקבץ אנא בחר/י בחוג שבו מתקיימ/ים הקורס/ים הזה/הללו. במידה שאת/ה לומד/ת במסלול חד-חוגי אנא בחר/בחרי באפשרות 'חד-חוגי (לומד/ת רק בחוג אחד)' ברשימה השניה של החוגים. במידה שהחוג השני אינו נמצא ברשימה השניה אנא בחר/י באפשרות: 'חוג אחר (לא ברשימה)'. בחירת החוגים נחוצה לצורך איתור פרטיך במערכת מינהל התלמידים והיא אינה מגבילה אותך בבחירת הקורסים שבהם את/ה מעוניינ/ת להגיש את הבקשה (תוכל/י לבחור להגיש בקשה גם בקורסים שבחוגים שאינך רשום בהם).
7. לאחר עדכון הפרטים האישיים תוכל/י לבחור את החוג שבו נמצא/ים הקורס/ים שעבורו/ם את/ה זקוק/ה למידע או להגיש בקשה לבחינה במועד חריג בו/בהם.
8. אם החוג משתתף במנגנון הרישום המקוון לבקשת בחינה במועד חריג, תוצג תיבת בחירה המכילה את רשימת הקורסים הנלמדים בחוג ושניתן למסור עבורם בקשה לבחינה במועד חריג. אנא קח/י בחשבון שבכל קורס נקבע מועד אחרון לרישום לבחינה במועד חריג. אם מועד זה עבר, לא ניתן להגיש בקשה לרישום לבחינה במועד חריג בקורס. על כן, הקדש/י תשומת לב רבה למועדי הרישום לבחינות במועדים חריגים בקורסים השונים ותכננ/י מראש את זמני המסירה של הבקשה (בנוסף, זכור/זכרי שהאישורים שעליהם מתבססת הבקשה מוכרחים להגיע למזכירות החוג לפני מילוי הטופס המקוון).
9. במקרים חריגים, ובכפוף להחלטת הוועדה למועדים חריגים בפקולטה, נוכל לאפשר לך להגיש בקשה לבחינה במועד חריג גם בתום תקופת הרישום למועדי בחינות חריגים בקורס. עם זאת, בכל מקרה, עליך להכנס למערכת הממוחשבת ולעדכן את פרטיך, כיוון שהוועדה לא תוכל לאפשר לך להרשם (בתום תקופת הרישום) אם פרטייך אינם רשומים במערכת.
10. לאחר בחירת הקורס שעבורו את/ה מעוניינ/ת להגיש את הבקשה, המערכת תבדוק שלא הגשת כבר בקשה לבחינה במועד חריג בקורס וכן שתקופת הרישום לבחינה במועד חריג בקורס לא הסתיימה.
11. הטופס המקוון מכיל פרטים רבים (הנחיות, קישור לתקנון הרישום לבחינה במועד חריג ושדות למילוי). אנא הקדש/י תשומת לב רבה למילוי הטופס והיה עירני/ת להנחיות הכתובות בו. מילוי נאות של הטופס יקל על מזכירות החוג לטפל בבקשתך.
12. לאחר מילוי הבקשה, יישלח אליך חיווי בדואר אלקטרוני. מעתה, כל תהליך הטיפול בבקשה יתועד בעמוד 'בדיקת מצב טיפול וביטול בקשות'. ההחלטה (קבלה או דחיית הבקשה וכן דיווח אודות הצורך באישור/ים נוספ/ים) יימצא בעמוד זה וכן יישלח אליך חיווי בדואר אלקטרוני עבור כל החלטה של וועדת המועדים החריגים בפקולטה. זאת ועוד, תוכל/י לפנות למזכירות החוג לשם הבהרות בנוגע לבקשתך באמצעות מנגנון 'ריכוז הפניות' הנמצאת בעמוד זה. מזכירות החוג תיצור איתך קשר ותשיב לך רק באמצעות המערכת הממוחשבת.
13. ביטול הבקשה: ניתן לבטל את הבקשה בכל עת, וללא תנאי, באמצעות הקישור שבעמוד: 'בדיקת מצב טיפול וביטול בקשות' – במשך כל תקופת הרישום לבחינה במועד חריג בקורס. אם תקופת הרישום הסתיימה, לא תוכל/י לבטל את בקשתך ותצטרכ/י להמתין להחלטת וועדת המועדים החריגים בפקולטה. אם הוועדה החליטה לאשר את בקשתך לגשת לבחינה במועד חריג, את/ה מוכרח/ה להגיע לבחינה, שאם לא כן תחוייב/י בקנס כספי. עם זאת, באפשרותך לבטל את הגעתך לבחינה במועד חריג, באמצעות המערכת, בכפוף להסכמת מזכירות החוג, בפרק זמן של עד 5 ימים (לא כולל סופי שבוע וחגים) לפני מועד הבחינה שנקבע לך. כל תהליך הביטול יתבצע באמצעות המערכת הממוחשבת בלבד. זכור/זכרי שללא הסכמת מזכירות החוג, את/ה מחוייב/ת להגיע לבחינה במועד החריג שנקבע עבורך.
14. אנו מדגישים שכל פניה למזכירות החוג המשתתף בתהליך הרישום הממוחשב למועדים חריגים לבחינות, שלא באמצעות המערכת הממוחשבת, לא תחייב את הפקולטה לעמוד מאחורי ההחלטה או המענה שנמסר כנגד הפניה.
15. אנו ממליצים לך לעדכן את פרטייך האישיים בכל עת (באמצעות הקישור: 'עדכון פרטים 1אישיים' שבתפריט הראשי). עדכון זה יאפשר לנו להשיב לך ללא עיכובים מיותרים.

אנא אל תהסס/י לפנות למזכירות החוג שבו נלמד הקורס שעבורו את/ה מבקש/ת להגיש בקשה לבחינה במועד חריג, להבהרות ומידע נוסף.
אנו מודים לך מקרב לב על שיתוף הפעולה.

 

 

מבזקים


-2019

לידיעת ציבור הסטודנטים לתואר ראשון.

נפתחה ההרשמה למלגת סיוע מטעם משרד החינוך המועצה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תש"ף.
המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"פ חוק על ידי המל"ג.
(גובה המלגות יקבעו לפי רמות הזכאות הבאות
12,480 ₪ , 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ )


ההרשמה נפתחה ב17/11/2019 ( לתשומת לב !!!!!!!!!נדרש רישום

מראש למערכת לצורך קבלת סיסמא כדי למלא את הטופס מלגה .

המועד האחרון להרשמה לצורך קבלת סיסמא עד 10/12/2019)


ההרשמה למלגה דרך האתר בכתובת :
www.edu.gov.il/Scholarships
ההרשמה למלגה תסתיים ב 31.12.2019