top

לימודי אנגלית

לימודי האנגלית:
על הסטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר. לימודי האנגלית אינם כלולים בשכר הלימוד האוניברסיטאי.
מועמדים לא יוכלו להתקבל ללימודים באוניברסיטה ללא רמת אנגלית, לכן חובה על כל סטודנט להיבחן בבחינת סיווג רמת אנגלית אקדמית לפני תחילת הלימודים.
סטודנטים לא יוכלו ללמוד סמינרים אם לא סיימו את רמה D של המכינה הקדם אקדמית.
קביעת סיווג רמת אנגלית אקדמית, ניתן לעשות בשני אופנים:

*
בחינת אמיר"ם (בחינה ממוחשבת) - נעשית במספר תאריכים מרוכזים בשנה. 
יש לבדוק ולהירשם לבחינה דרך המרכז הארצי להערכת בחינות בטל': 02-6750647 או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכות בכתובת
אינטרנט: http://www.nite.org.il/ .
אפשרות נוספת - דרך המחלקה לשפות זרות בקומה 10, מגדל אשכול טל': 04-8249522.

 * בחינת אמי"ר החלק האנגלי בפסיכומטרי. ניתן לרכוש ערכת הרשמה דרך חנויות הספרים הגדולות או באתר המרכז הארצי לבחינה והערכה.
*לימודי האנגלית במסגרת הרמות המתאימות, עפ"י בחינת הסיווג, יתקיימו במכינה הקדם אקדמית. הלימודים יתקיימו בימי ו' בין השעות 11:00-14:00.

משרד ריכוז אנגלית במכינה:

מרכזת אנגלית גב' ויקי סירוטה This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00 ובין 14:00-16:00.
שעות קבלה במשרד: ימים א',ב',ד' בין השעות 14:00-16:00; יום ג' - 11:00-13:00 ויום ה' - 11:00-13:30.
ד"ר חיה גרוס, מרכזת אנגלית מכינה קדם אקדמית. שעות קבלה: יום ג' - 11:00-13:00 ויום ה' - 12:30-13:30.

 

 

 

 

מבזקים


-2019

לידיעת ציבור הסטודנטים לתואר ראשון.

נפתחה ההרשמה למלגת סיוע מטעם משרד החינוך המועצה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תש"ף.
המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"פ חוק על ידי המל"ג.
(גובה המלגות יקבעו לפי רמות הזכאות הבאות
12,480 ₪ , 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ )


ההרשמה נפתחה ב17/11/2019 ( לתשומת לב !!!!!!!!!נדרש רישום

מראש למערכת לצורך קבלת סיסמא כדי למלא את הטופס מלגה .

המועד האחרון להרשמה לצורך קבלת סיסמא עד 10/12/2019)


ההרשמה למלגה דרך האתר בכתובת :
www.edu.gov.il/Scholarships
ההרשמה למלגה תסתיים ב 31.12.2019