top

דף הבית - מידע כללי על החוג

חזרנו לשגרה, קבלת הקהל במזכירות מתקיימת בטלפון ודרך הדואר האלקטרוני בלבד!.
אנו עושים כל מאמץ לענות לכל הפניות שיתקבלו.

מערך אשכול, המסלול החד חוגי במסגרת לימודים רב תחומיים, הפועל באוניברסיטת חיפה, מציע תואר ראשון במסלול חד חוגי, במסגרת תוכניות לימודים ייחודיות, המיועדות לציבורי העובדים בכל תחומי וענפי המשק, תוך שימת דגש על הנושאים הרלוונטים לתחום העיסוק המרכזי בו מתמקד הארגון בו הוא מועסק והתייחסות לתחומי ידע משיקים. 

 
במסגרת מערך אשכול מספר מסלולי לימוד מרכזיים:
1. תכנית הגשמה אישית ומקצועית- מיועדת לכלל העובדים במשק. 
2. תכנית לימודי ערב- מיועדת לכלל עובדי המשק.
3. תכנית אכיפת חוק ומשפט- מיועדת לעובדי מערכת אכיפת החוק (משטרה, שב"ס).
4. תכנית להכשרת מנהלים ומנהיגים חברתיים-  מיועדת למנהלים ב"מגזר השלישי"

 

תכניות הלימוד מתבססות על ניסיון רב שנצבר לאורך השנים באוניברסיטת חיפה בעבודה עם גופים ממשלתיים וציבוריים (חברת חשמל, משרדי ממשלה, צבא, משטרה) בתחומי עיסוק מגוונים. התכנית בנויה ממקבצים המותאמים הן לתכנים האקדמיים בחוג ללימודים רב תחומיים והן לעולם התוכן של עובדים ומנהלים בארגונים. בנוסף מותאמים הלימודים לצרכי העובדים ולצרכי הארגון.

 

לאור ההנחיות החדשות של משרד הבריאות, אנו עוברים למתכונת מלאה של למידה מרחוק בכל הקורסים ובכל התארים דרך מערכת הMoodle-.

שימו לב בבקשה למיילים שתקבלו מהאוניברסיטה וכן ממרצי הקורסים אותם אתם לומדים באמצעות מערכת ה-Moodle .

הנחיות מפורטות על אופן תפעול קורס מקוון ניתן למצוא בקישור זה.

תמיכה טכנית:

תינתן  בערוצים הדיגיטליים, באמצעות פנייה מקוונת:

  • טופס פתיחת קריאה
  • או במייל- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מידע נוסף על פעילות התמיכה, ניתן למצוא בקישור הבא:

https://www.haifa.ac.il/index.php/he/computing-services-for-students.html

אנא המנעו מהגעה למזכירות החוג

 

 

 רישום לקורסי סמסטר ב' תש"פ

הרישום לקורסי סמסטר ב' יבוצע על ידי מזכירות החוג החל מהתאריך 16.02.2020. אנא ודאו הרשמתכם לקורסים באמצעות הפורטל האישי שלכם בתחילת הסמסטר.

 

 

 שנה"ל תשפ"א - סמסטר א'

הרישום לשנה"ל תש"פ תפתח בתאריך 19.01.2020, דרך אתר אוניברסיטת חיפה.

 מצ"ב אגרת לתלמיד לעיונכם, באיגרת תוכלו למצוא הנחיות ותקנות בנושאי שכר לימוד, רישום, מלגות,תקנון בחינות,

זכויות הסטודנט ועוד- כאן.

 

 *

 בחינות סמסטר א' תש"פ 

בין התאריכים 04.02.2020 ועד 13.03.2020 יתקיימו בחינות מועד רגיל (מועד א') ומועד נוסף (מועד ב')של קורסי סמסטר א' תש"פ. 

אלו הם שני המועדים להם אתם זכאים על פי נהלי האוניברסיטה. שימו לב! מועד חריג אינו נחשב כמועד נוסף והוא יינתן אך ורק באם:

א. השתתפתם במועד אחד ובמועד השני לא יכולתם להבחן בשל אחת מהסיבות המפורטות בתקנון מועד חריג.

ב. לא יכולתם להשתתף בשני המועדים בשל אחת או יותר מהסיבות המפורטות בתקנון מועד חריג.

תקנון מועד חריג

זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') מחמת שירות מילואים. כמו כן, זכאי למועד חריג:

מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין סיום הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מ־4 שעות.

סטודנטית זכאית — בהתאם לחוק זכויות הסטודנט — התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד כהורה מיועד או כהורה במשפחת אומנה

תלמיד במתכונת דו–חוגית או במתכונת חד–חוגית שנקבעו לו שתי בחינות בקורסי חובה בשני ימים עוקבים.

סטודנטית לאחר לידה — ״סטודנטית זכאית״ רשאית להיעדר מבחינות לתקופה של עד 14 שבועות מיום הלידה ותהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בתקופה הנ״ל, במועדי הבחינות המקובלים.

סטודנטית זכאית - הנמצאת בשמירת היריון או בטיפולי פוריות תהא זכאית להיבחן במקצועות בהם לא נבחנה בגין מצבה, במועדי הבחינות המקובלים במוסד )מועד ב׳, ג׳ וכדומה(

בן או בת זוג ל״סטודנטית זכאית״ יהיו זכאים למועד בחינה נוסף אם לא השתתפו בבחינה שמועד עריכתה היה במהלך שלושה שבועות מיום הלידה.

חתונה של הסטודנט — זכאי למועד חריג באם הבחינה הינה 3 ימים לפני או אחרי חתונתו של הסטודנט.

ברית לבנו של הסטודנט — זכאי למועד חריג באם הבחינה היא ביום הברית.

תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל מחלה ממושכת ביום הבחינה או אשפוז.

תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף בשל פטירת קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

כל מקרה אישי אחר יועלה לבדיקת ועדת מועד חריג של הפקולטה למדעי הרוח.

 

תאריכי הגשת עבודות סמינריוניות

ברצוננו להסב תשומת ליבכם לכך שאם סיימתם בשנת הלימודים תשע"ט את כל חובות השמיעה בקורסים ונותרו לכם עבודות להגיש או כל מטלה אחרת שאינה כרוכה ברישום לקורסים בשנת הלימודים תש"פ, עליכם להגיש העבודות עד ליום תחילת שנת הלימודים תש"פ (27.10.2019) .

תלמיד שיגיש עבודה/עבודות או כל מטלה אחרת לאחר התאריך הזה (גם אם קיבל אישור מהמרצה להגיש באיחור( יחויב בשנת הלימודים תש"פ ב-10% משכר הלימוד השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.

תלמיד שבשנת הלימודים תשע"ט רשום לקורס קיץ המחייב בהגשת עבודה  סמינריונית יכול להגיש העבודה עד לתום סמסטר א' של שנה"ל תש"פ (עד ל- 8.3.2020). לאחר התאריך הזה יחוייב  התלמיד ב-10% משכר הלימוד השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.

  מצ"ב דף מידע מעודכן לסטודנטים על אפשרויות החניה בקמפוס הנמל, בנין דילן

 

 

 

 banner 4.3.19

 

 

 

 

 

מבזקים


-2019

לידיעת ציבור הסטודנטים לתואר ראשון.

נפתחה ההרשמה למלגת סיוע מטעם משרד החינוך המועצה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תש"ף.
המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"פ חוק על ידי המל"ג.
(גובה המלגות יקבעו לפי רמות הזכאות הבאות
12,480 ₪ , 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ )


ההרשמה נפתחה ב17/11/2019 ( לתשומת לב !!!!!!!!!נדרש רישום

מראש למערכת לצורך קבלת סיסמא כדי למלא את הטופס מלגה .

המועד האחרון להרשמה לצורך קבלת סיסמא עד 10/12/2019)


ההרשמה למלגה דרך האתר בכתובת :
www.edu.gov.il/Scholarships
ההרשמה למלגה תסתיים ב 31.12.2019