לימודי האנגלית:
על הסטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר. לימודי האנגלית אינם כלולים בשכר הלימוד האוניברסיטאי.
מועמדים לא יוכלו להתקבל ללימודים באוניברסיטה ללא רמת אנגלית, לכן חובה על כל סטודנט להיבחן בבחינת סיווג רמת אנגלית אקדמית לפני תחילת הלימודים.
לא ניתן להרשם לסמינרים ללא הגשה לרמת הפטור באנגלית.
קביעת סיווג רמת אנגלית אקדמית, ניתן לעשות בשני אופנים:

*
בחינת אמיר"ם (בחינה ממוחשבת) - נעשית במספר תאריכים מרוכזים בשנה. 
יש לבדוק ולהירשם לבחינה דרך המרכז הארצי להערכת בחינות בטל': 02-6750647 או באתר המרכז הארצי לבחינות והערכות בכתובת
אינטרנט: http://www.nite.org.il/ .

 * בחינת אמי"ר החלק האנגלי בפסיכומטרי. ניתן לרכוש ערכת הרשמה דרך חנויות הספרים הגדולות או באתר המרכז הארצי לבחינה והערכה.

ישנן ארבע רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

ברמת סיווג פטור: יש ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית.


היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות:

כתובת המייל של היחידה לאנגלית: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ד"ר חיה גרוס, ראש היחידה ללימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.