haifa logo

מערך אשכול, המסלול החד חוגי במסגרת לימודים רב תחומיים

אוניברסיטת חיפה

faculty transparent

מבנה לימודים
מבנה לימודים
תוכניות לימודים
תוכניות לימודים
מידע לסטודנט
מידע לסטודנט
מידע למועמד
מידע למועמד

דף הבית - מידע כללי על החוג

מערך אשכול, המסלול החד חוגי במסגרת לימודים רב תחומיים, הפועל באוניברסיטת חיפה, מציע תואר ראשון במסלול חד חוגי, במסגרת תוכניות לימודים ייחודיות, המיועדות לציבורי העובדים בכל תחומי וענפי המשק, תוך שימת דגש על הנושאים הרלוונטים לתחום העיסוק המרכזי בו מתמקד הארגון בו הוא מועסק והתייחסות לתחומי ידע משיקים. 

במסגרת מערך אשכול מספר מסלולי לימוד מרכזיים, ביניהם:
1. תכנית הגשמה אישית ומקצועית- מיועדת לכלל האוכלוסיה. 
2. תכנית לימודי ערב- מיועדת לכלל האוכלוסיה.
3. תכנית אכיפת חוק ומשפט- מיועדת לכלל האוכלוסיה בדגש על העובדי מערכת אכיפת החוק (משטרה, שב"ס).
 


תכניות הלימוד מתבססות על ניסיון רב שנצבר לאורך השנים באוניברסיטת חיפה בעבודה עם גופים ממשלתיים וציבוריים (חברת חשמל, משרדי ממשלה, צבא, משטרה) בתחומי עיסוק מגוונים. התכנית בנויה ממקבצים המותאמים הן לתכנים האקדמיים בחוג ללימודים רב תחומיים והן לעולם התוכן של עובדים ומנהלים בארגונים. בנוסף מותאמים הלימודים לצרכי העובדים ולצרכי הארגון.

Image

רישום לשנה"ל תשפ"ב 

הרישום לשנה"ל תשפ"ב לסמסטר ב' בעיצומו, דרך אתר אוניברסיטת חיפה.
מצ"ב לינק לשנתון הדיגיטלי לעיונכם, בשנתון תוכלו למצוא הנחיות ותקנות בנושאי שכר לימוד, רישום, מלגות,תקנון בחינות,

זכויות הסטודנט ועוד- כאן .
מועד חריג - חידודים הנחיות - כאן