top

דף הבית - מידע כללי על החוג

 

 

מערך אשכול, המסלול החד חוגי במסגרת לימודים רב תחומיים, הפועל באוניברסיטת חיפה, מציע תואר ראשון במסלול חד חוגי, במסגרת תוכניות לימודים ייחודיות, המיועדות לציבורי העובדים בכל תחומי וענפי המשק, תוך שימת דגש על הנושאים הרלוונטים לתחום העיסוק המרכזי בו מתמקד הארגון בו הוא מועסק והתייחסות לתחומי ידע משיקים. 

 
במסגרת מערך אשכול מספר מסלולי לימוד מרכזיים:
1. תכנית הגשמה אישית ומקצועית- מיועדת לכלל העובדים במשק. 
2. תכנית לימודי ערב- מיועדת לכלל עובדי המשק.
3. תכנית אכיפת חוק ומשפט- מיועדת לעובדי מערכת אכיפת החוק (משטרה, שב"ס).
4. תכנית להכשרת מנהלים ומנהיגים חברתיים-  מיועדת למנהלים ב"מגזר השלישי"

 

תכניות הלימוד מתבססות על ניסיון רב שנצבר לאורך השנים באוניברסיטת חיפה בעבודה עם גופים ממשלתיים וציבוריים (חברת חשמל, משרדי ממשלה, צבא, משטרה) בתחומי עיסוק מגוונים. התכנית בנויה ממקבצים המותאמים הן לתכנים האקדמיים בחוג ללימודים רב תחומיים והן לעולם התוכן של עובדים ומנהלים בארגונים. בנוסף מותאמים הלימודים לצרכי העובדים ולצרכי הארגון.

 

   

 שנה"ל תש"פ - סמסטר ב'

הרישום לסמסטר ב' תש"פ מתבצע דרך אתר אוניברסיטת חיפה, לנוחיותכם מצ"ב קישור: https://applicants.haifa.ac.il/admission/#/wizard

מצ"ב אגרת לתלמיד לעיונכם, באיגרת תוכלו למצוא הנחיות ותקנות בנושאי שכר לימוד, רישום, מלגות,תקנון בחינות, זכויות הסטודנט ועוד- כאן . 

 

 

 שנה"ל תשפ"א - סמסטר א'

הרישום לשנה"ל תש"פ תפתח בתאריך 19.01.2020, דרך אתר אוניברסיטת חיפה.

 מצ"ב אגרת לתלמיד לעיונכם, באיגרת תוכלו למצוא הנחיות ותקנות בנושאי שכר לימוד, רישום, מלגות,תקנון בחינות,

זכויות הסטודנט ועוד- כאן.

 

 

תאריכי הגשת עבודות סמינריוניות

ברצוננו להסב תשומת ליבכם לכך שאם סיימתם בשנת הלימודים תשע"ט את כל חובות השמיעה בקורסים ונותרו לכם עבודות להגיש או כל מטלה אחרת שאינה כרוכה ברישום לקורסים בשנת הלימודים תש"פ, עליכם להגיש העבודות עד ליום תחילת שנת הלימודים תש"פ (27.10.2019) .

תלמיד שיגיש עבודה/עבודות או כל מטלה אחרת לאחר התאריך הזה (גם אם קיבל אישור מהמרצה להגיש באיחור( יחויב בשנת הלימודים תש"פ ב-10% משכר הלימוד השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.

תלמיד שבשנת הלימודים תשע"ט רשום לקורס קיץ המחייב בהגשת עבודה  סמינריונית יכול להגיש העבודה עד לתום סמסטר א' של שנה"ל תש"פ (עד ל- 8.3.2020). לאחר התאריך הזה יחוייב  התלמיד ב-10% משכר הלימוד השנתי בתוספת התשלומים הנלווים.

 

 מצ"ב דף מידע מעודכן לסטודנטים על אפשרויות החניה בקמפוס הנמל, בנין דילן

 

 

 

 banner 4.3.19

 

 

 

 

 

מבזקים


-2019

לידיעת ציבור הסטודנטים לתואר ראשון.

נפתחה ההרשמה למלגת סיוע מטעם משרד החינוך המועצה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תש"ף.
המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"פ חוק על ידי המל"ג.
(גובה המלגות יקבעו לפי רמות הזכאות הבאות
12,480 ₪ , 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ )


ההרשמה נפתחה ב17/11/2019 ( לתשומת לב !!!!!!!!!נדרש רישום

מראש למערכת לצורך קבלת סיסמא כדי למלא את הטופס מלגה .

המועד האחרון להרשמה לצורך קבלת סיסמא עד 10/12/2019)


ההרשמה למלגה דרך האתר בכתובת :
www.edu.gov.il/Scholarships
ההרשמה למלגה תסתיים ב 31.12.2019