top

מזכירות החוג

ראש החוג: ד"ר עופר פרצ'ב
 
שעת קבלה: ימי שלישי בין השעות 14:00-15:00.
 קומה 12 חדר 1212, מגדל אשכול
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
טלפון:
04-8240570


עוזרת מנהלית לראש החוג : גב' שרון אורנשטיין שחק 
שעות קבלה: ימי א' עד ה' בין השעות 9:00-13:00
קומה 12 חדר 1219, מגדל אשכול
דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
טלפון: 04-8249834
פנימי: 53834
פקס: 04-8240738

מרכזת תוכניות צבא ומשטרה: גב' רותם פסקל
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
קומה 12 חדר 1219, מגדל אשכול
טלפון: 04-8288523
פנימי: 58523


 
מרכזת תלמידים ואחראית שיווק תכניות לימוד: גב' יעל קלך
דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
קומה 12 חדר 1219, מגדל אשכול
טלפון: 04-8249473
פנימי: 53473


מרכזת תוכניות לימוד קמפוס הנמל: גב' מירית גואטה
דוא"ל:This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
קומה 12 חדר 1219, מגדל אשכול
טלפון: 04-8249854 
פנימי: 53854
 
 
כתובת למשלוח דואר:
אוניברסיטת חיפה
אשכול - החוג ללימודים רב תחומיים
הפקולטה למדעי הרוח
שד' אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה 3498838

מבזקים


-2019

לידיעת ציבור הסטודנטים לתואר ראשון.

נפתחה ההרשמה למלגת סיוע מטעם משרד החינוך המועצה להשכלה גבוהה לשנת הלימודים תש"ף.
המלגה מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"פ חוק על ידי המל"ג.
(גובה המלגות יקבעו לפי רמות הזכאות הבאות
12,480 ₪ , 6,240 ₪ ו 4,000 ₪ )


ההרשמה נפתחה ב17/11/2019 ( לתשומת לב !!!!!!!!!נדרש רישום

מראש למערכת לצורך קבלת סיסמא כדי למלא את הטופס מלגה .

המועד האחרון להרשמה לצורך קבלת סיסמא עד 10/12/2019)


ההרשמה למלגה דרך האתר בכתובת :
www.edu.gov.il/Scholarships
ההרשמה למלגה תסתיים ב 31.12.2019